PUTERA MIC

NEGERI SEMBILAN – TOWARDS 3G LEADERS

PROGRAM SUBSIDI BERAS UNTUK RAKYAT (SUBUR)

PROGRAM SUBSIDI BERAS UNTUK RAKYAT (SUBUR)

TUJUAN •
Melaksanakan sistem baucar bagi pembelian beras subsidi untuk golongan miskin bagi menggantikan semua program subsidi beras sedia ada. •Memastikan subsidi kerajaan sampai sepenuhnya kepada golongan sasar dan menghentikan penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

LATAR BELAKANG
Program Subsidi Beras untuk Rakyat (SUBUR) dengan penggunaan sistem baucar untuk menggantikan Program Subsidi kepada Pengilang untuk mengeluarkan beras ST 15%, Program Subsidi kepada Pengilang untuk mengeluarkan beras tempatan untuk Sabah dan Sarawak dan Program Beras Subsidi Kerajaan (GSR) di Sabah dan Sarawak. Program diwujudkan hasil daripada penambahbaikan program-program yang sedia ada di samping mengurangkan perbelanjaan kerajaan (implikasi kewangan) Sasaran (setiap baucar yang dikeluarkan adalah berdasarkan keluarga)

•Golongan Miskin Tegar
•Golongan Miskin
•Golongan Mudah Miskin
•Institusi Kebajikan

MEKANISME PELAKSANAAN
•Setiap keluarga akan diberi 1 hingga 3 keping baucar (jumlah maksimum) iaitu bergantung pada jumlah ahli dalam satu-satu keluarga.
•Baucar diagihkan setiap 6 bulan dan disampaikan oleh Pengerusi Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen (MPPP). •Baucar ditebus untuk mendapatkan ST15% dan SST5% di mana-mana kedai runcit mempunyai Lesen Beras Runcit sahaja.

Kawalselia akan mengeluarkan arahan kepada semua peruncit supaya menerima baucar yang ditebus, sekiranya terdapat aduan peruncit enggan menerima baucar, tindakan sewajarnya akan diambil. •baucar dicetak oleh Pencetak Kerajaan dan mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi mengelakkan pemalsuan.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
1.Warganegara Malaysia
2.Pendapatan di bawah RM1,500 (di bandar) dan RM1,000 (di luar bandar)
3.Permohonan boleh dikemukakan di pejabat agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang berhampiran seperti berikut:

◦Kawalselia Padi dan Beras Negeri dan Ibu Pejabat ◦Jabatan Pertanian
◦Jabatan Perikanan Malaysia
◦Jabatan Veterinar Malaysia
◦Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
◦Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
◦Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
◦Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
◦Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
◦Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
◦Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (MPIB)
◦Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)
◦Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA)
◦Bank Pertanian Malaysia (Agrobank)

4.Permohonan juga boleh dibuat secara terus melalui:
◦Pejabat Pembangunan Negeri.
◦Pejabat Daerah.
◦Pejabat Pembangunan Persekutuan Zon.

5.Borang yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dikemukakan kepada mana-mana pejabat Jabatan/Agensi di atas untuk tindakan Urus setia MPPP.

6.Borang permohonan ini juga boleh diperolehi melalui laman web iaitu : http://www.moa.gov.my

SEBARANG PERTANYAAN ATAU ADUAN BOLEH DIBUAT MELALUI
Waktu Operasi : 8.00 pagi hingga 6.00 petang ( Isnin hingga Jumaat )
Bilik Gerakan SUBUR, Bahagian Industri Padi dan Beras Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Aras 2, Lot 4G1, Wisma Tani, 62624 Putrajaya
Telefon: 03-8870 1734 / 03-8870 1738
e-mail: bilikops@moa.gov.my
Urus setia En Zainuddin Bin Ahmad Telefon : 03-8870 1811 e-Mail zainuddin@moa.gov.my
Kamarul Idzham bin Rahmat Telefon : 03-8870 1720 e-Mail kidzham@moa.gov.my
Mazshida Bt Ruslal Telefon : 03-8870 1714 e-Mail mazshida@moa.gov.my
Ab. Alim Bin Multazam Telefon : 03-8870 1829 e-Mail ahalim@moa.gov.my

Download Borang

Advertisements

November 7, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: